Jump to content
Hyb Tai

Hyb Tai

Ymwelwch â’n hadnodd newydd ar gyfer aelodau yn unig i gael yr wybodaeth hanfodol ddiweddaraf ac adnoddau defnyddiol.

Materion Tai

Materion Tai

Rydym yn awr yn galw ar Lywodraeth Cymru i gynyddu’r Grant Cymorth Tai (HSG) yn ei chyllideb ar gyfer 2024/25.

Methu Dod â Deupen Llinyn Ynghyd

Methu Dod â Deupen Llinyn Ynghyd

Rydym yn annog Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru i weithredu nawr ac atal tenantiaid tai cymdeithasol rhag i gostau byw eu gwthio ymhellach i dlodi. Mwy o wybodaeth yma.

Costau byw: Sut mae cymdeithasau tai yn mynd i’r afael â’r argyfwng

Costau byw: Sut mae cymdeithasau tai yn mynd i’r afael â’r argyfwng

Wrth i ni ymgyrchu yn genedlaethol, darllenwch sut mae cymdeithasau tai yn cynnig cymorth hanfodol i’w tenantiaid yng Nghymru.

Beth rydyn ni wedi bod yn ei wneud...

£327m a fuddsoddwyd i ddatblygu cartrefi newydd yn 2017/18, cynnydd o bron 7% o 2016/17

Cynnydd o 5% mewn trosiant ar gyfer y sector, gyda £445m o hwnnw wedi'i fuddsoddi'n ôl i adfywio drwy gydol y flwyddyn

Mae'r sector yn awr yn berchen ac yn rheoli 162,439 o gartrefi

Roedd gwariant uniongyrchol cymdeithasau tai yng Nghymru yn £1.2bn yn 2018, gyda 84% o'r gwariant hwnnw wedi'i gadw yng Nghymru

Mae'r effaith cyflenwr anuniongyrchol yn golygu fod cyfanswm y cyfraniad i'r economi dros £2bn

Dangosir lefelau asedau cymdeithasau, llai dibrisiant, ar £7.4bn, cynnydd o 7.2% ers 2017