Jump to content

Strategaeth CAC

Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant

Er mwyn cyflawni ein cenhadaeth “i alluogi cymdeithasau tai Cymru i fod yn wych”, roedd gennym waith i’w wneud ym maes cydraddoldeb ac amrywiaeth. Gyda chefnogaeth yr Athro Uzo Iwobi OCE, rhai o’n haelodau a phanel o arbenigwyr cydraddoldeb, rydym wedi creu Strategaeth Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant.

Rydym hefyd wedi cyhoeddi Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb Hiliol i’n dal yn atebol am yr ymrwymiadau a nodir yn y strategaeth.